Ψυχολογία
όρασης
Ψυχολογία

Ψυχική ανθεκτικότητα: τι είναι και πώς κατακτάται

  Όπως γνωρίζουμε με τον όρο ανθεκτικότητα γενικά εννοούμε την αντοχή ενός αντικειμένου. Συγκεκριμένα, ψυχική ανθεκτικότητα ορίζουμε την ικανότητα να αντέχεις τις δυσκολίες, να ξεπερνάς  τα τραυματικά γεγονότα ή τις αποτυχίες. Οι άνθρωποι που είναι εξαιρετικά ψυχικά ανθεκτικοί  βρίσκουν τον τρόπο να θεραπεύσουν τα συναισθήματά τους και συνεχίζουν να κινούνται προς τους στόχους τους.(Resilience | […]