Ειδική Αγωγή
Ειδική Αγωγή

Δυσλεξία και Οφθαλμοκίνηση

Δυσλεξία και Οφθαλμοκίνηση Η οφθαλμοκίνηση αποτελεί καθοριστικό παράγοντα για την ανάγνωση και την ορθογραφική επεξεργασία. Πριν ο άνθρωπος επεξεργαστεί νοητικά το κείμενο που διαβάζει χρειάζεται να αποκωδικοποιήσει το σύνολο των γραμμάτων που αποτελούν τις λέξεις. Η διαδικασία αυτή γίνεται με τόσο μεγάλη ταχύτητα που μοιάζει αυτόματη. Κατά την ανάγνωση ο ανθρώπινος οφθαλμός εκτελεί τις λεγόμενες […]

ΑμεΑ
ΑμεΑ

Το κοινωνικό μοντέλο της αναπηρίας

Το ατομικό και το κοινωνικό μοντέλο της αναπηρίας στην εκπαίδευση Το ατομικό μοντέλο έχει συνέπειες στη ζωή των αναπήρων ανθρώπων, οι οποίες κρίνεται σκόπιμο να αναφερθούν. Η ταύτιση του ατόμου με τα ιατρικά γνωρίσματά του και η εξαίρεση των ψυχολογικών και κοινωνικών παραμέτρων για το ίδιο άτομο, επιφέρει την περιθωριοποίησή του. Περισσότερη προσοχή δίνεται στις […]

Ειδική Αγωγή
Ειδική Αγωγή

Αξιολόγηση και πρώιμη παρέμβαση στην Ειδική Αγωγή

Αξιολόγηση και πρώιμη παρέμβαση στην Ειδική Αγωγή Στην Ειδική Αγωγή η αξιολόγηση είναι πολύτιμη. Ο σκοπός της ανακλά τη σημασία της, καθώς έγκειται στην έγκαιρη ανίχνευση ειδικών μαθησιακών δυσκολιών (λόγου χάρη, δυσλεξία, δυσαριθμησία) αλλά και προβλημάτων όπως η ΔΕΠ-Υ, η νοητική υστέρηση, ο αυτισμός και άλλα. Κρίνεται καθοριστικής βαρύτητας η αξιολόγηση στην προσχολική ηλικία του […]