Πως ο αυτισμός επηρεάζει τις ζωές μας;

Πηγή εικόνας: epikoinonia.net

Με τον όρο αυτισμός, εννοούμε ένα είδος αναπτυξιακής και νευροψυχολογικής διαταραχής, που εμφανίζεται στα πρώτα χρόνια της παιδικής ηλικίας. Το φάσμα του αυτισμού, δεν λαμβάνει ψυχιατρικές διαστάσεις, ωστόσο εμφανίζεται στα πλαίσια των διάχυτων αναπτυξιακών διαταραχών. Ο λόγος που ονομάζονται διάχυτες έχει να κάνει με το γεγονός ότι οι διαταραχές που παρατηρούνται σχετίζονται με ελλείματα σε διάφορους τομείς και στάδια στο αναπτυξιακό κομμάτι. Πιο συγκεκριμένα , ο αυτισμός χαρακτηρίζεται από μειωμένη κοινωνική αλληλεπίδραση , καθώς και από έλλειψη στερεότυπης συμπεριφοράς.


Αυτισμός και άλλες διαταραχές στο φάσμα του

Εκτός από τη συνηθισμένη μορφή του αυτισμού, υπάρχουν και άλλες δύο συγκεκριμένα διαταραχές αυτού. Το γνωστό Σύνδρομο Άσπεργκερ, χαρακτηρίζεται από έλλειψη ενσυναίσθησης, δυσκολίες στη λεκτική επικοινωνία, ενώ παράλληλα μπορεί να εκδηλωθούν και συμπτώματα με περιορισμένες ή επαναλαμβανόμενες συμπεριφορές και ενδιαφέροντα. Επιπλέον, εξετάζοντας τον αυτισμό, μπορούμε να έρθουμε αντιμέτωποι και με την εκτεταμένη διαταραχή της ανάπτυξης,  η οποία δεν ορίζεται κάπως διαφορετικά, και μπορεί να διαγνωστεί όταν δεν επαρκούν οι προϋποθέσεις για τις άλλες δύο διαταραχές. Πιο συγκεκριμένα, έχει να κάνει με τη γλωσσική και γνωστική ανάπτυξη.


Αυτισμός: Τα βασικά συμπτώματα

Τα παιδιά που παρουσιάζουν αυτιστική συμπεριφορά , συνήθως εμφανίζουν συμπτώματα διαφορετικής φύσεως. Πιο αναλυτικά, ένα αυτιστικό άτομο θα αντιμετωπίσει προβλήματα επικοινωνιακού χαρακτήρα, κοινωνικής συμπεριφοράς καθώς και συναναστροφής με τον κοινωνικό του περίγυρο.


Αυτισμός και δυσκολία επικοινωνίας

Όταν κάνουμε λόγο για προβλήματα στο επικοινωνιακό κομμάτι, εννοούμε κυρίως τη δυσκολία εποικοδομητικής αλληλεπίδρασης μεταξύ του αυτιστικού ανθρώπου και του απέναντί του. Πολλές φορές, το παιδί με αυτισμό δυσκολεύεται στη σωστή σύνταξη αλλά και άρθρωση λέξεων, αντιμετωπίζει προβλήματα εξωτερίκευσης επιθυμιών του και προβλήματα σωστής  ανταπόκρισης στον εκάστοτε διάλογο. Επιπλέον, εύκολα μπορείς να αντιληφθείς τη διαφορά στην ομιλία του αυτιστικού ανθρώπου (πιθανότατα υψηλοί τόνοι).  Επιπροσθέτως, πολλές φορές το παιδί μπορεί να επαναλάβει λέξεις και προτάσεις που έχει ακούσει.


Προβλήματα κοινωνικότητας

Από τα πιο συνήθη προβλήματα που μπορούν να προκύψουν στη ζωή ενός ανθρώπου με αυτισμό, είναι αυτό της έλλειψης κοινωνικότητας. Σε γενικό βαθμό, τα αυτιστικά παιδιά αντιμετωπίζουν την δυσκολία να συνάψουν φιλικές σχέσεις με τους συνομηλίκους τους. Παράλληλα, ένα ακόμη σύμπτωμα είναι η δυσκολία εύρεσης όρεξης για παιχνίδι. Το θέμα της κοινωνικοποίησης μπορεί εύκολα να συνδεθεί και με τον συναισθηματικό κόσμο του παιδιού. Μία συνηθισμένη συμπεριφορά μπορεί να είναι η έντονη εκδήλωση συναισθημάτων (κλάμα, θυμός). Είναι επίσης γνωστή η πεποίθηση ότι επιθυμούν να αποφεύγουν οποιαδήποτε σωματική επαφή. Για να καταστεί πιο σαφές, στις περισσότερες περιπτώσεις τα παιδιά δεν αισθάνονται άνετα να τους αγγίζει κάποιος και είναι πολύ πιθανό να αντιδράσουν ακόμα και επιθετικά.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΑ


Δυσκολίες στον κοινωνικό περίγυρο

Μιλώντας για σωματικά συμπτώματα που φαίνονται στον κοινωνικό περίγυρο, τα παιδιά που εκδηλώνουν αυτιστική συμπεριφορά πολλές φορές παρατηρούνται να ασχολούνται με τα χέρια τους ή να κουνάνε με συγκεκριμένο ρυθμό το σώμα τους. Τα παιδιά επίσης, δε δείχνουν ευκολία στο να προσαρμοστούν σε άλλη ρουτίνα από αυτή που έχουν συνηθίσει. Όπως άλλωστε προαναφέρθηκε , στα βασικά συμπτώματα του αυτισμού συναντούμε έλλειψη στερεότυπης συμπεριφοράς. Με βάση αυτό εύλογα μπορούμε να αντιληφθούμε το γεγονός ότι είναι πολύ πιθανό το παιδί να έχει εμμονή με ένα αντικείμενο αλλά να μην το χρησιμοποιεί με τον προβλεπόμενο τρόπο.


Πως μπορεί να προκληθεί ο αυτισμός ;

Μελέτες έχουν δείξει πως το αυτιστικό φάσμα είναι κάτι που προκαλείται μέσω γενετικών και περιβαλλοντικών παραγόντων και με αυτόν τον τρόπο μπορούν να συμβάλλουν στην πρώιμη ανάπτυξη του εγκεφάλου. Οι γονείς  μπορούν να αντιληφθούν κατά τα πρώτα χρόνια της ζωής των παιδιών τους την αυτιστική συμπεριφορά, καθώς το σύνηθες φαινόμενο είναι να παρατηρείται οποιαδήποτε μη προβλεπόμενη συμπεριφορά στα δύο πρώτα χρόνια της ανθρώπινης ζωής. Η σημαντικότερη επιρροή που θα ασκηθεί είναι αυτή στο εγκεφαλικό μέρος του ανθρώπου. Η λειτουργία του εγκεφάλου δεν είναι σωστή κι αυτό έχει ως αποτέλεσμα την λανθασμένη επεξεργασία των εισερχόμενων ερεθισμάτων που δέχεται το παιδί.  Η δυσκολία αποδοχής των ερεθισμάτων και πληροφοριών που οφείλει το παιδί να λάβει επηρεάζει σε ένα επόμενο στάδιο και την κοινωνική καλλιέργεια.

αυτισμός
Πηγή εικόνας : xamogelakia.com

Θεραπεία

Η θεραπεία για το φάσμα του αυτισμού δεν είναι ριζική. Ωστόσο αν έχει γίνει η διάγνωση στα πρώιμα χρόνια του ανθρώπου, είναι πιο εύκολο να βελτιωθεί σταδιακά η κατάσταση. Σε ένα αρχικό στάδιο, είναι πολύ βασική η ψυχολογική δύναμη και παράλληλα η σωστή εκπαίδευση των γονέων πάνω στο συγκεκριμένο θέμα. Η προσέγγιση για οποιαδήποτε βελτίωση της ήδη υπάρχουσας κατάστασης έχει σαν στόχο την βελτίωση των κοινωνικών συναναστροφών, της καλλιέργειας του λόγου και σε μεγαλύτερη ηλικία και των μαθησιακών επιδόσεων.

Σε κάποιες περιπτώσεις, ενδεχομένως προτείνεται και η αλλαγή διατροφικών συνηθειών, ωστόσο δεν λειτουργεί με θετικά αποτελέσματα σε όλες τις περιπτώσεις, επομένως είναι απαραίτητη η ιατρική συμβουλή και γνώμη. Είναι επίσης βασικό να αναφερθεί το γεγονός πως σε πολλές περιπτώσεις τα παιδιά που έχουν αυτισμό ενδέχεται μακροπρόθεσμα να εμφανίσουν και άλλα προβλήματα. Χαρακτηριστικά παραδείγματα είναι η διάσπαση προσοχής,  έντονο άγχος και ακόμα και η κατάθλιψη.


 

 

Προτεινόμενες ταινίες με θέμα τον αυτισμό

Μέσα από τον κόσμο της τέχνης , μπορούμε πολύ πιο εύκολα να άμεσα να κατανοήσουμε καταστάσεις που δεν γνωρίζουμε ή αν βρισκόμαστε σε μία παρόμοια θέση , είναι σημαντικό να ταυτιζόμαστε. Στην προκειμένη περίπτωση η παρακολούθηση ταινιών με βασικό γνώμονα τον αυτισμό μας φέρνει πιο κοντά στην πραγματικότητα αυτού.


The story of Luke (2012)

Ο Luke είναι ένα νεαρό παιδί ο οποίος έχει το φάσμα του αυτισμού. Η ταινία πραγματεύεται την δυσκολία του Luke να διαχειριστεί τον θάνατο της γυναίκας που τον μεγάλωσε και της γιαγιάς του. Μέσα από την ταινία αντιλαμβανόμαστε την εγκατάλειψη και τον πόνο ενός ανθρώπου με αναπτυξιακή διαταραχή αλλά παράλληλα και την επιθυμία του να σταθεί στα πόδια του ακόμα την όρεξη του να βιώσει τον έρωτα. Η ταινία απεικονίζει τις δυσκολίες της αυτιστικής συμπεριφοράς με μία δόση αισιοδοξίας και ελπίδας.

Αυτισμός
Πηγή εικόνας : en.wikipedia.org | Η ιστορία του Λουκ.

Το όνομά μου είναι Καν (2010)

Στην ταινία συναντούμε τον Καν ένα παιδί με σύνδρομο Άσπεργκερ από την Ινδία. Ο Καν παρά την δυσκολία με τον αυτισμό, έχει δεξιότητες και ταλέντο στη μηχανική. Μετά τον θάνατο του πατέρα του, βιώνει για κακή του τύχη το κοινωνικό στίγμα, λόγω του αυτισμού αλλά του μουσουλμανικού θρησκευτικού προσανατολισμού του. Μέσα από την παρακολούθηση της ταινίας, γνωρίζουμε καλύτερα τον αυτισμό και ειδικότερα το Άσπεργκερ, ενώ παράλληλα ευαισθητοποιούμαστε για τον ρατσισμό.  Ωστόσο η ταινία μας δίνει την πληροφορία ότι τα άτομα με αναπτυξιακές διαταραχές μπορούν να αναπτύξουν και ταλέντα.

Αυτισμός
Πηγή εικόνας : thekatcafe.com | Το όνομά μου είναι Καν.

Παρακάτω ακολουθεί βίντεο με θέμα την πιο άμεση επαφή με το φάσμα του αυτισμού.


Πηγές που χρησιμοποιήθηκαν για το παρόν άρθρο :

Αυτισμός, ανακτήθηκε από :https://el.wikipedia.org (τελευταία πρόσβαση στις 31/03/2021)

Αυτισμός – αίτια, διάγνωση, θεραπεία, ανακτήθηκε από : https://www.sosiatroi.gr/ (τελευταία πρόσβαση στις 31/03/2021)

Αυτισμός. Πρώιμα χαρακτηριστικά του αυτισμού / διαταραχές αυτιστικού φάσματος , ανακτήθηκε από : https://www.paidiatros.com/(τελευταία πρόσβαση στις 31/03/2021)

8 από τις καλύτερες ταινίες για τον αυτισμό , ανακτήθηκε από : https://pinguinos.gr/ ( τελευταία πρόσβαση στις 31/03/2021)

 

 


Λίγα λόγια για τον συντάκτη

Δέσποινα Τόττη

Ονομάζομαι Δέσποινα και είμαι φοιτήτρια της φιλοσοφικής στη Θεσσαλονίκη. Μου αρέσει να μαθαίνω για νέα πράγματα και πρόσωπα και πόσο μάλλον να γράφω για αυτά. Η αρθρογραφία είναι μια ευκαιρία να εξελίξω αυτό που μου αρέσει πολύ.

Εβδομαδιαία ενημέρωση απο το maxmag στο email σου

Η ενημέρωση σου, για όλα τα θέματα, επί παντός επιστητού, είναι προτεραιότητα για μας στο MAXMAG. Αυτός είναι κ ο λόγος, για τον οποίο κάθε εβδομάδα οι συντάκτες μας θα επιλέγουν τα 15 σημαντικότερα άρθρα, από όλες τις στήλες του περιοδικού και θα φροντίζουμε να τα λαμβάνεις απευθείας στο email σου. Όλες οι σημαντικές ειδήσεις θα σε περιμένουν να τις ανοίξεις. Το μόνο που χρειάζεται να κάνεις είναι μια εγγραφή στο Newsletter μας. Τι περιμένεις λοιπόν;